Die Pad van Waarheid tot die Lewe

Afrikaanse BybelVertalingsProjek

 

Geskiedenis van die PWL-vertaling

In 2003 het ons sewe boeke van die Nuwe Verbond in Tibetaans voltooi nadat ons vir sewe jaar tussen hulle gebly en gewerk het en in 2006 het ons 'n basiese en gevorderde Dissipelskap in Tibetaans / Engelse parallel gepubliseer.

 

Tydens hierdie werk het ons baie waardevolle agtergrondstudies gedoen in beide Hebreeus en Grieks vir ons voorbereiding vir die vertaling wat later handig te pas gekom het toe -God ons geroep het om die volledige Bybel in Afrikaans te vertaal. Ons het die Nuwe Verbond op 'n letterlike, woord vir woord, sin vir sin basis vertaal vanuit die ‘Textus Receptus’, Byzantynse-era manuskripte, met ‘Stephens 1550’ as hoof bron. Ek het egter hier in die Griekse manuskripte, wat as die "oorspronklike" aangedui word, met my kruis-navorsing in die ander twee hoof bronne, die Aleksandrynse en Siriese kodekse soveel verskille gekry dat ons ernstig begin vrae vra het. Met oor die 2000 verskille tussen die hoofbronne, moet 'n mens die vraag vra: Wat is dan die waarheid?

 

-God het ons, in ons ondersoek oor die verskille, na die Aramese taal gelei waar ons die werklike oorspronklike taal kon vind. Dit was nie maklik om 'n verandering van denke te ondergaan nie, maar ons daaglikse werk onder die besoekende Yisra'elies in Dharamsala, Indië, waar hulle na die Dhalai Lhama kom luister het, het ons al hoe meer gehelp om op die Semitiese manier te begin dink.

 

Die vertaling van hierdie Nuwe Verbond is gedoen vanaf die oorspronklike ‘Peshitta,’ (dit beteken ‘reguit’), Aramese Nuwe Testament en die Khabouris kodekse, saam met die gebruik van reglynige vertalings en woordeboeke. Ons het voldoende, onweerlegbare bewyse van die Aramese oorsprong.


Die Gwilliams-Pinkerton 1920 kritiese uitgawe van die Peshitta, met verwysings na die 1905 Peshitta uitgawe, is gebruik as kontrole teenoor die ‘Khabouris’ - Oosterse Peshitta manuskrip, gekopieër vanaf ‘n Sesde eeuse manuskrip. Hierdie ou manuskrip het in die mate waarin sy bladsye duidelik is, die kern van die vertaling uitgemaak. Ons het grotendeels J.P. Silwer se transkribsie van die dokument gebruik wat ons taak aansienlik vergemaklik het en waarvoor ons ewiglik dankbaar sal wees. Dit is ‘n getroue weergawe van die eerste eeuse geskrifte wat reeds vanaf die begin in die Kerk van die Ooste gebruik is. Die basis vir 2 Kefa, 2 en 3 Yoganan, Y’hudah en Openbaring is geneem vanuit John Gwynn se uitgawe van die Algemene Briewe, “The Crawford Aramaic manuscript.”

 

Aan ons Vader, al die eer. Hy alleen is die bron van alles wat goed is. Ons glo dat hierdie vertaling 'n getroue weergawe is van die Aramese dokumente wat ons het, wat, glo ons, die oudste en akkuraatste weergawes van die oorspronklike dokumente is totdat ons die werklike oorspronklike manuskripte vind wat tot nou toe nog deur niemand gevind is nie.

 

In 2013 is die vertaling op Dukhrana as parallel met die Aramees op die web geplaas.

In die begin van 2014 is die vertaling op E-Sword, TheWord en Biblehub beskikbaargestel op die web en middel 2014 is die Mac, I-Pad en Android weergawes voltooi. In Januarie 2016 is die eerste gedrukte uitgawe in Pretoria ontvang en oor die land gratis versprei. Ons verwag die tweede druk vroeg in Julie 2017. Hierdie druk bevat ook 'n groter druk vir swaksiende persone.

Die PWL is intussen ook beskikbaar op ons eie App op Android sowel as I-phone.