Ons is beskikbaar vir byeenkomste oor enige van hierdie onderwerpe en meer op uitnodiging.

 

Pdf-formaat is beskikbaar op die "Aflaaibaar"-bladsy.

 

Al die leringe en boeke is aflaaibaar vanaf Youtube. Tik Padwlewe in.

 

Harde kopie is beskikbaar vir mense wat nie van die net kan aflaai nie:

God van die Verbond en Feeste van die Verbond

In die begin het die enigste Lewende God, , die hemele, die aarde en alles wat daarop is geskep; insluitend die mens, waarmee Hy 'n verbond gesluit het. Wie is hierdie God wat met die mens 'n verbond kom sluit het? Is daar ander soos Hy? Wat is hierdie verbond? Wat is die gevolge as ek Hom nie ken en Sy Verbond met my nie eerbiedig nie?Deur hierdie studie gee ons vir u die geleentheid om 'n stappie nader te kom aan Sy volmaaktheid, om Hom volmaak te ken en lief te h. Bestudeer elke vers en toets alles aan Sy Geskrewe Woord - steeds ons enigste standaard.

 Sy verbond, wat altyd dieselfde bly, het Hy eers deur n bloudrukplan met fisiese middele en gebruike aan die mens kom duidelik maak en toe die plan kom uitvoer deur Yeshua. Daardie bloudrukplan is steeds die manier hoe ek en jy as kinders van God, Yeshua se voltooide werk kan verstaan. Deur weer die bloudrukplan naamlik God se betrokkenheid met Sy skepping die vasgestelde feeste en tye soos deur Hom bepaal, te bestudeer, verstaan ons nie net die diepte van die verlossingswerk nie, maar verryk dit ons hele verhouding met die God van die Verbond, deur gehoorsaamheid.

The English book is ready and can be downloaded from the "downloads" page in pdf format. The printed book will be available in future.

God made a covenant with His creation, including you. Who is this God? What is this covenant? Are you part of the people of the Covenant of God, obeying His commands and living according to His standards? Do you keep His feasts or Pagan feasts like Christmas and Easter? This book will help you to move a little bit closer to completeness in Him.

Reeks oor die wet

'n Reeks van 9 DVD's wat handel oor al die aspekte van die Instruksies (Wet) van God in die Bybel. Is dit nog geldig? Watter wette is nog geldig? Het Sha'ul (Paulus) teen die wet gepraat of geleer dat die wet nie meer geldig is nie? Is die wet van God in die Nuwe Verbond geldig? Hierdie leringe is in Afrikaans en Engels op 'n stel van 9 DVD's. Die DVD is ook op YouTube beskikbaar.

Aramees as oorsprong 'n DVD in Afrikaans oor die oorspronklike taal waarin die Nuwe Verbond geskryf is. Is die NV in Grieks geskryf? Is daar enige bewyse daarvoor? Waarom is al die idiome asook die grammatika in die Nuwe Verbond Aramees? Watter taal het Yeshua gepraat en in watter taal het Hy Sy leringe gegee? Wat was die Lingua Franca (algemene taal) van die tyd van Yeshua in Yisra'el? Die DVD is ook op YouTube beskikbaar.

'n DVD in Afrikaans oor die korrekte Name van Vader en Sy Seun en die uitsprake daarvan. Moet ons die Hebreeuse "Elohim" of "El" gebruik en is daar probleme met die woord "God"? Die DVD is ook op YouTube beskikbaar.

Inleiding tot die Feeste-reeks. Hierde is 'n opsomming van die boodskappe en lering van die Feeste en 'n moet om vrae te beantwoord aangaande die redes hoekom ons die feeste hou en die nodigheid daarvan. Vader se bemoeienis met Sy skepping is 'n bewys van Sy liefde. Die DVD is ook op YouTube beskikbaar.
Die eerste Fees op die kalender is die Fees van Pesag en Ongesuurde brode. Deur die seder - of maaltyd prosedure - van daardie dag, die voorbereidingsdag van die Fees van Ongesuurde Brode, leer ons die ware betekenis van Sy verlossing en die rede hoekom Yeshua op hierdie dag gesterf het en drie dae later weer opgestaan het. Die DVD is ook op YouTube beskikbaar.
The Kingdom of God - 2 Audio-CDs in Engels. Radioboodskap vir Amerikaanse radio gemaak - 160 minute. Die DVD is ook op YouTube beskikbaar.
Verhoudings - Die kuns om saam te loop - voorbereiding vir die Huwelik - 'n Dag seminaar op DVD. Die DVD is ook op YouTube beskikbaar.
'n Reeks van 4 Audio-CDs oor Die Gees wat Afgesonderd is. Opname van 'n dag-seminaar oor die Gees. Die DVD is ook op YouTube beskikbaar.
'n Reeks van 10 Audio-CDs oor die Fondasie Beginsels en Lewe van gehoorsaamheid. Boodskappe wat in 'n gemeente gebring is.

   ?

Lering oor toepaslike onderwerpe kan aangevra word deur vir ons 'n boodskap na enige van die e-pos adresse te stuur. Kyk eers op die Aflaaibaar-bladsy wat reeds beskikbaar is.